Ürünler
Termo- manometre
42 mm Kapiler Borulu Termo-manometre

Faaliyet alanları :  Isıtma tesisleri Sıcak sulu ve ısıtmalı kombi kazanları

100 mm Kuru Termo-manometreler

Sıvı ve gazların basınç ve sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.